1388,03,06 ساعت 07:49



مرگ هر انسان جانم را می‌کاهد زیرا که با تمام بشر در هم آمیخته‌ام

و بدین سان هرگز نمی‌پرسم که ناقوس برای چه کسی می‌نوازد چرا که می‌دانم برای توست...    

(ارنست همینگوی)

ساجده کشمیری دوست عزیز و شاعرمان بر اثر سانحه در قله دماوند به رحمت ایزدی پیوست.

Privious Photos