1388,07,04 ساعت 04:38


  کارگاه عکاسی سینما با حضور «حسن غفاری»

زمان : دوشنبه ۶ مهر ، ساعت ۹ تا ۱۲

بندرعباس . فرهنگسرای طوبی . سالن هنرمندان


حسن غفاری، کارشناس ارشد رشته عکاسی - گرایش عکاسی قوم شناسی - است که تا به حال عکاسی فیلمهای روبان قرمز، کافه ترانزیت، موج مرده، ارتفاع پست و ... ، انتشار آثار پژوهشی در زمینههای مختلف جهانگردی عشایر، رویای سرزمین چهار فصل و چهار نگاه و نیز برگزاری بیش از۱۲ نمایشگاه انفرادی را در کارنامه‌ی کاریاش ثبت کرده است.

شرکت در این کارگاه برای همگان آزاد و رایگان است

Privious Photos