1388,08,15 ساعت 03:43


دقایقی قبل باز هم بندرعباس به شدت لرزید. این بار هم ساعت ۳/۳۰ بامداد!

بنا به اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشور شدت این زلزله ۳/۸ ریشتر بوده است.

Privious Photos