1388,10,20 ساعت 00:31


تئاتر «تنها سگ اولی می داند چرا پارس می‌کند مکبث» به کارگردانی «ابراهیم پشتکوهی»، کارگردان سرشناس تئاتر هرمزگان علاوه بر حضور در بخش تجربه‌های نو بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ، به بخش بین الملل این جشنواره نیز راه یافت.

«داود اسلامی ،‌ محمد سایبانی ، مریم حکمت ،‌ فریبا امیری ، وحیدرضا زارع ، بهروز عباسی دشتی ، پیمان بخشی ، فهیم میرابی و مسعود اولی بندری» بازیگران این تئاتر هستند.

 برای ابراهیم پشتکوهی ، بازیگران و عوامل این تئاتر آرزوی موفقیت دارم.

عکس : ‌روح اله بلوچی

Privious Photos