1389,03,16 ساعت 02:57

«بشاگرد» نام وبلاگ دوست گرامی و نادیده ام «حسن عیدزاده» است
که از روستای بشنو شهرستان بشاگرد می نویسد. به وبلاگ او سر بزنید.

دوست خوبم «موسا» پس از نزدیک به دو سال دوباره فتوبلاگ دیریایی اش را فعال کرده است.
عکس های موسا را از اینجا ببینید.


Privious Photos