1389,12,20 ساعت 06:30


دوستان عزیزم، به بزرگواری خود عذر مرا بابت تاخیر بسیار طولانی
در به روز نگهداشتن اینجا بپذیرید.

فراخوان ششمین جشنواره عکس اردی‌بهشت هرمزگان


گردهمایی عکاسان هرمزگان

در آخرین روزهای سال ۸۹ ، انجمن عکاسان هرمزگان میزبان هنرمندان عکاسان خواهد بود.

در  این گردهمایی که با هدف آسیب‌شناسی و بررسی عکاسی هرمزگان برگزار می‌شود

به مسائلی چون ششمین جشنواره عکس اردی‌بهشت هرمزگان ، هفته‌ی عکس خلیج‌فارس

و برنامه‌های آینده انجمن پرداخته خواهد شد.

از عکاسان استان هرمزگان دعوت می‌شود در این نشست شرکت نمایند.

زمان :‌ یکشنبه ۲۲ اسفند ۸۹ ، ساعت ۵ عصر

مکان :‌ بندرعباس، فرهنگ‌سرای طوبی ، سالن هنرمندان


Privious Photos