1390,05,22 ساعت 21:06زیارت‌گاه استر و مردخای (از مهم‌ترین زیارت‌گاه‌های یهودیان جهان)
همدان مرداد 1390
اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)

Privious Photos